Poitou-Charentes

Le berceau de l'artroman

(แหล่งกำเนิดของศิลปะโรมัน)

            ธงประจำแคว้นปัวตู-ชารองต์            ตราประจำแคว้นปัวตู-ชารองต์
La région Poitou- Charentes set bâtie sur un équiliber entre le monde rural et le monde urbain. Les trios villes les plus importantes ne dépassent pas 100,000 habitantes et leur zone d'influence respective couvre l'ensemble du territoire regional. La campagne est parsemée de petites bourgades où prospére une économie agricole liée aux marchés qui s'ytinenent un jour pas semaine. La region est aussi le berceau de l'art roman , un art architectural représenté par une multitude de petites égliese.

    แคว้น Poitou-Charentes ถูกสร้างขึ้นจากความสมดุลกัน ระหว่างชุมชนชนบทและชุมชนในเมือง มี3หมู่บ้านที่มีความสำคัญ มีผู้อาศัยอยู่เป็นจำนวน100,000คน และในเขตนี้ได้รับอิทธิพลจากความนับถือและการปกครองด้วยตนเอง มีทุ่งนาประปลาย การเกษตรจึงเป็นเศรษฐกิจหลักของเมือง ในสัปดาห์ที่ต้องทำงาน ก็จะพบเกษตรกรพากันเดินไปทำงานอย่างเป็นมิตร แคว้นนี้เป็นแหล่งกำเนิดของศิลปะโรมันด้วย จึงมีสถาปนิกจำนวนมากได้รับมอบหมายให้สร้างโบสถ์เล็กๆ ชารองต์แบ่งพื้นที่เป็น 2เขต คือ ชารองต์ และ ชารองต์ มารีตีม (ซึ่งแต่ก่อนเป็นเมือง3เมือง คือ โอนิสแซงและอองกูมัว) พื้นที่ทั้ง2เขตมีแม่น้ำชารองต์เป็นตัวเชื่อม ทะเลเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของดินแดนแห่งนี้ เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดการค้าและความรุ่งเรื่องในอดีต ทุกวันนี้ชารองต์มารีตีมกลายเป็นเขตที่มีผู้คนนิยมท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ3ของฝรั่งเศส และ เป็นธุรกิจหลักที่ทำเงินให้กับเศรษฐกิจท้องถื่น

 

 

 

 

Le ville Principale

  1."Poitiers"

   2."Angoulême"

   3."Niort"

   4."l'ile de Ré et l'ile d'Oléron"

   5."L'ile-d'Aix"

 

  

           

 

                         

 

   

 

 

   

 

         

Advertising Zone    Close

ด้วยความปราถนาดีจาก "สยามทูเว็บดอทคอม" และเพื่อป้องกันการเปิดเว็บไซต์เพื่อหลอกลวงขายของ โปรดตรวจสอบร้านค้าให้แน่ใจก่อนตัดสินใจซื้อของทุกครั้งนะคะ    อ่านเพิ่มเติม ...